Privatlivspolitik for dig der er patient og/eller nyhedsbrevsmodtager hos Kjellstrøm Fysio

Træning hos Kjellstrøm Fysio

Først

I know – privatlivspolitik, er ikke specielt spændende læsning. Men det skal være her:-).

Jeg vil starte med at byde sig velkommen som patient, og/eller nyhedsbrevsmodtager hos Kjellstrøm Fysio, Toldbodvej 9, 1. th, 5700 Svendborg, info@kjellstromfysio.dk. 

Jeg har valgt at dele beskrivelsen af privatlivspolitik op i 2 – så jeg først beskriver den del der handler om dig som er patient, hos Kjellstrøm Fysio og dernæst den del der er til dig der er modtager af nyhedsbreve.

Indhold:

  1. Persondatapolitik for patientbehandling ved Kjellstrøm Fysio

a) Hvilke oplysninger behandler jeg?

b) Videregivelse af oplysninger

c) Hvor længe opbevares oplysningerne?d) Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

e) Datasikkerhed

f) Klage

2.  Privatlivspolitik for e-mailmarkedsføring hos Kjellstrøm Fysio

a) Behandling af personoplysninger – samtykke

b) Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

c) Datasikkerhed

d) Oplysning, indsigelse, ændring og sletning

  1. Persondatapolitik for patientbehandling ved Kjellstrøm Fysio

I forbindelse med din træning hos Kjellstrøm Fysio kan det være nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

a) Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med dit træningsforløb hos Kjellstrøm Fysio er det nødvendigt for mig, at notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f 

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Se mere under punkt 2.

b) Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for Kjellstrøm Fysio må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

c) Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

d) Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

e) Datasikkerhed

Jeg anvender MobilePay, Easyme betaling eller yourpay til behandling af dine betalingsoplysninger, Easyme og Dinero til håndtering af dine køb.

f) Klage

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

2. Privatlivspolitik for e-mail markedsføring hos Kjellstrøm Fysio.

 

a) Behandling af personoplysninger – samtykke

Når du er tilmeldt nyhedsbrevet, har du givet samtykke til, at jeg må kontakte dig via e-mail med nyhedsbreve og tilbud. Jeg opbevarer din e-mailadresse, indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra mig.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at trykke på (Afmeld)  i bunden af mailen.

b) Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger.

I forbindelse med tilmelding til inspirationsmails/nyhedsbrev, har du indtastet:

• Dit fornavn

• Din e-mailadresse

c) Datasikkerhed

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til.

Jeg anvender EasyMe til håndtering af fornavn og e-mailadresse.

Jeg har indgået databehandleraftaler med EasyMe, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

d) Oplysning, indsigelse, ændring og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Kjellstrøm Fysio

V/Hanne Kjellstrøm Larsen

CVR-nr. 40781528

Sørup Kirkevej 5

5700 Svendborg

E-mail: info@kjellstromfysio.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, og du har ret til at få udleveret oplysningerne.

Har du ønsker om ændring, er du meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg opbevarer dine personoplysninger, kan du sende en anmodning om sletning, via ovennævnte e-mailadresse, eller ved at trykke på linket (Afmeld) nederst i inspirationsmail/nyhedsbrev.

Vil du klage over Kjellstrøm Fysios behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen:

Borgergade 28,5., 1300 København,

telefon 33 19 32 00,

e-mail: dt@datatilsynet.dk.